vrijdag 17 februari 2012

Doctoraat KULeuven over Bijna Dood ervaringen in Vlaanderen in boekvorm uitgegeven!

Nog even verder over deze fascinerende materie die begin februari in het VRT programma Koppen XL even aangeraakt werd.
Voor mensen die er meer over willen lezen is er het boek Bijna Dood; leven met bijna-doodervaringen van Anja Opdebeeck dat haar doctoraat aan de KU Leuven in boekvorm is. Het leest heel vlot en geeft ons getuigenissen uit ons eigen Vlaanderen. Te ontlenen in de grote BIB's en ook vele dorpsBIB's.
Beschrijving van het boek en een recensie: 
Op de grens van leven en dood * Bijna-doodervaringen in Vlaanderen * Met fascinerende getuigenissen * de getuigenissen van mensen met een bijna-doodervaring vertonen onderling opvallende gelijkenissen. Dat ene moment waarop ze de grens tussen leven en dood lijken te overschrijden, is zo ingrijpend dat hun leven daarna nooit meer hetzelfde is. De ervaring even bijna dood te zijn, brengt hen ontzettend dicht bij wat mensen kunnen ervaren van dat grote, eeuwenoude mysterie: dat van de dood. Hun verhaal biedt een zeldzame blik op de diepste gronden van ons bestaan.In Bijna dood brengt Anja Opdebeeck voor het eerst de unieke getuigenissen samen van de betrokkenen van hier.

Recensie: Het boek dat voorligt, is een doctoraalproefschrift en dat is te merken aan de gestructureerde opbouw ervan. Het bevat acht hoofdstukken, waarvan de eerste vier vooral te maken hebben met onderzoek naar het fenomeen van de bijna-doodervaringen en studies en onderzoek dat hieromtrent al gevoerd werd. Vanaf hoofdstuk vijf komen de bijna-doodervaarders zelf aan het woord. Dit gebeurt in antwoord op de drie onderzoeksvragen die de auteur zich stelt. Wat zijn de kenmerken van een bijna-doodervaring? Is dit fenomeen een scharniermoment voor de betrokkenen? Hoe verloopt de verwerking van een dergelijke ervaring? In antwoord op de eerste vraag beschrijft de auteur de verschillende gewaarwordingen die deze mensen hadden door hen zelf aan het woord te laten. Zo blijkt duidelijk dat de meeste ervaringen gelijklopend zijn hoewel niet identiek. In antwoord op de tweede vraag worden elementen onderzocht als geloof in het leven na de dood, geloof in aanwezigheid van overledenen, veranderingen in gods- en geloofsbeeld, veranderingen in waardebeleving enz. Opvallend is de positieve evolutie die de bijna-doodervaarders op bijna alle vlakken ondergaan ten gevolge van hun bijna-doodervaring. In antwoord op de derde vraag worden de veranderingen die zich in mensen hebben voorgedaan onder de loep genomen. Hoofdstuk acht ten slotte gaat na hoe de verwerking van deze ervaring verloopt bij de betrokkenen. Deze verwerking kan alleen gebeuren als de betrokkenen inzicht verwerven in wat hen overkomen is. Meditatie en literatuur over bijna-doodervaringen blijken twee middelen te zijn die vaak gehanteerd worden om tot dat inzicht te komen. Verder rapporteert de auteur over de moeilijkheden die mensen die een dergelijke ervaring gehad hebben, ondervinden om geloofd te worden. In het besluit worden de conclusies van de studie samengevat. De auteur besluit met een aantal inspirerende wegwijzers voor de lezers, want in het fenomeen van de bijna-doodervaring heeft uiteindelijk de toehoorder of lezer het laatste woord.

Tenslotte ben ik vooral ook onder de indruk van Anita Moorjani. Een heel gedetailleerde ervaring heeft zij gehad met een voor de wetenschap totaal onbegrijpelijke en dus wonderbaarlijke genezing, na haar bijna-dood ervaring,  van een uiterst ver gevorderde kanker in het allerlaatste stadium.  Er bestaat een zeer gedetailleerd medisch dossier over haar, dus dit is natrekbaar en dus echt gebeurd. Zij geeft in de interviews die je op haar website kan bekijken heel veel informatie door, bruikbaar voor iedereen in dit leven. Magnifiek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten