maandag 20 oktober 2014


Vandaag gelezen in een blog over de nieuwe mens, wel "zwart-wit" gesteld maar leerrijk:

Angst of vertrouwen

De oude mens wordt gedreven door angst (bang om alles en iedereen te verliezen, inclusief zichzelf);

De nieuwe mens leeft in vertrouwen (maakt zich geen zorgen). 

Controle of overgave

De oude mens wil graag alles onder controle houden en invloed uitoefenen;

De nieuwe mens geeft zich over (wacht af en weet alles is goed, alles dient een doel). 

Bedreiging of uitdaging

De oude mens ziet tegenslag als bedreiging (gevaar);

De nieuwe mens ziet tegenslag als uitdaging (kans). 

Tekort of niet

De oude mens gaat uit van schaarste (er is niet genoeg voor iedereen);

De nieuwe mens leeft in overvloed (komt niets tekort). 

Wel of geen verwachtingen

De oude mens heeft veel verwachtingen en raakt daardoor ontevreden;

De nieuwe mens heeft geen verwachtingen (geeft het leven de ruimte om zich te presenteren).   

Wel of geen verlangens

De oude mens verlangt van alles;

De nieuwe mens heeft niets te willen (krijgt wat hij nodig heeft). 

Reageren of scheppen

De oude mens reageert op gebeurtenissen (is zich niet bewust van eigen inbreng);

De nieuwe mens stippelt zijn levenspad bewust uit (schept zijn eigen leven). 

Complex en eenvoud

Het leven van de oude mens is complex en druk;

Het leven van de nieuwe mens is eenvoudig en rustig. 

Alleen of samen

De oude mens voelt zich afgescheiden van de rest (eenzaam);

De nieuwe mens voelt zich verbonden met al wat leeft (eenheidsgevoel).

Gebonden of verbonden

De oude mens is gebonden (zit vast in groepen en aan groepsnormen);

De nieuwe mens is verbonden (in vrijheid samenzijn) 

God buiten of binnen

De oude mens zoekt God buiten zichzelf;

De nieuwe mens zoekt God in zichzelf.

Kunstmatig of natuurlijk

De oude mens staat los van de natuur (kunstmatige levensstijl)

De nieuwe mens is natuur (natuurlijke levensstijl)

Hoofd of intuïtie

De oude mens leert alles uit het hoofd (kennis, feiten);

De nieuwe mens is gericht op eigen weten (intuïtief).  

Inspanning of ontspanning

De oude mens creëert met spierkracht (in het zweet werken);

De nieuwe mens creëert met gedachtekracht (plezierig en ontspannen werken). 

Jij en ik

De oude mens zoekt hulp buiten zichzelf (dokter, meester, etc.);

De nieuwe mens gaat bij zichzelf te raden (eigen weten). 

Schuldig of onschuldig

De oude mens wijst de beschuldigende vinger naar anderen (neemt geen verantwoordelijkheid voor eigen doen en laten);

De nieuwe mens wijst naar zichzelf (neemt wel verantwoordelijkheid voor eigen doen en laten). 

Star of flexibel

De oude mens is geneigd steevast op dezelfde manier te reageren (star);

De nieuwe mens zoekt naar nieuwe mogelijkheden (flexibel). 

Schuilen of zoeken

De oude mens is bang voor verandering (blokkeert);

De nieuwe mens zoekt bij verandering naar nieuwe inzichten en mogelijkheden (uitdaging). 

Buik of hart

De oude mens handelt vanuit emoties (boosheid, pijn angst en verdriet);

De nieuwe mens handelt vanuit het hart (onvoorwaardelijke liefde). 

Beperking of ruimte

De oude mens stopt iedereen in een keurslijf (wat wel en niet mag);

De nieuwe mens geeft zichzelf en anderen ontwikkelingsruimte. 

Ik of wij

De oude mens vindt zichzelf geweldig (ego);

De nieuwe mens ziet de schoonheid van zichzelf en anderen (ziel). 

Masker op of af

De oude mens wil er graag bijhoren (offert zichzelf desnoods op);

De nieuwe mens is altijd zichzelf (staat in eigen kracht).

Doen of zijn

De oude mens laat zijn waardering afhangen van zijn prestaties (doen);

De nieuwe mens waardeert zichzelf zoals hij/zij is (zijn). 

Wel en niet kunnen

De oude mens baalt van wat hij niet kan;

De nieuwe mens waardeert zijn kwaliteiten. 

Toen, nu of straks

De oude mens zit vast aan het verleden of verliest zichzelf in de toekomst;

De nieuwe mens leeft in het nu. 

Denken en voelen

De oude mens baseert keuzes op gedachten (verstand);

De nieuwe mens baseert keuzes op gevoelens (intuitie).

Wel of geen magie

De oude mens gelooft alleen wat hij ziet (sceptisch, verstand);

De nieuwe mens gelooft in wonderen (magie).   

Verlost of bijgelicht

De oude mens gelooft dat hij op een dag zal worden gered (komst van de verlosser);

De nieuwe mens weet dat hij alleen zichzelf kan redden (komst van de verlichter).  

Volgzaam of zelfbewust

De oude mens laat zich van alles voorkauwen (van hogerhand en via media);

De nieuwe mens gaat op zoek naar zijn eigen waarheid. 

Alleen of samen

De oude mens denkt er alleen voor te staan op aarde;

De nieuwe mens is zich bewust van de hulp vanuit de sferen (zielenfamilie en gidsen). 

Beperkte of ruime blik

De oude mens denkt dat de aarde de enige bewoonde planeet is (laag bewustzijn);

De nieuwe mens weet dat het universum een levendig geheel vormt met leven in alle soorten en maten (groot bewustzijn).  Kennis of weten

Materieel of spiritueel

De oude mens heeft materiële behoeften (bezit, uiterlijk);

De nieuwe mens heeft spirituele behoeften (wenst in verbinding te leven, innerlijk).   

 

 

vrijdag 10 oktober 2014

Dit is de reden dat er een dikke 3 weken geen nieuwtjes waren over Andy & Di! Er is volop gewerkt aan de isolatie van de buitenmuren en nieuwe gevelbekleding van onze bungalow in het bos...Laat de koude winter maar komen...Tot nog toe nog geen verwarming opgezet. Ook het dak, de vloer en de ramen werden eerder dit jaar al aangepakt...2014 : ons isolatiejaar...en nu nog snel ons dossier indienen want op 1 november verandert de regelgeving voor de renovatiepremies in ons nadeel!
Foto: Dit is de reden dat er een dikke 3 weken geen nieuwtjes waren over Andy & Di! Er is volop gewerkt aan de isolatie van de buitenmuren en nieuwe gevelbekleding van onze bungalow in het bos...Laat de koude winter maar komen...Tot nog toe nog geen verwarming opgezet. Ook het dak, de vloer en de ramen werden eerder dit jaar al aangepakt...2014 : ons isolatiejaar...en nu nog snel ons dossier indienen want op 1 november verandert de regelgeving voor de renovatiepremies in ons nadeel!